تور تهران استانبول
خدمات تور
بیمه -لیدرفارسی زبان- ترانسفر فرودگاهی-هتل با صبحانه
مدارک مورد نیاز

توضیح تور
همراه داشتن گذرنامه با 7 ماه اعتبار الزامی میباشد نرخ کودک زیر 2 سال 950000 میباشد مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد کنترل اعتبار پاسپورت مسافر به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد پرداخت 50 % مبلغ هنگام ثبت نام الزامی میباشد


آل این
شیشلی
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

گرور
فاتح
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تکسیم استار
تکسیم
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

پارک استار

کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تی کی تکسیم

کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

اکچوال لایف
دلاپدره
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

آدلمار
شیشلی
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

آترو
تکسیم
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

آوانتگارد تکسیم
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

کارتون هتل
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

چر
بی اوغلو
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

سیتی سنتر
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

کنراد
بشیکتاش
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

جوم بالی پلازا
تکسیم
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

سی وی کی پارک بوسفور
تکسیم
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

دورا
دلاپدره
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

دورا پرا
پرا
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

الیت ورد
تکسیم
کیفیت LUX ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

الیت ورد کامفی
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

یورو پلازا
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

فیده
بی اوغلو
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

گلدن ایج تکسیم
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

گرند خلیج
پرا
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

گرند میلان
آکسارای
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

گرند استار
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

اینتل
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

لیون
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

متروپولیتن
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

مونوپل
بی اوغلو
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

وایت مونارچ
شیشلی
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

بارسلو
تکسیم
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

فرونیا
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

گلدن پارک (نوا پلازا اوریون)
تکسیم
کیفیت TOP **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

نوا فلتس
بی اوغلو
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

نیو سیتی
شیشلی
کیفیت TOP *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

اکسیدنتال
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

ریدل
فاتح
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

ریوا
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

سوئیس اوتل
بشیکتاش
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تکسیم اکسپرس
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تکسیم لاین
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تکسیم اسکوار
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تایتانیک سیتی تکسیم
تکسیم
کیفیت TOP **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تکسیم هیل
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تانگو تکسیم
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تانگو شیشلی
شیشلی
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

پلازو دونیزوتی
تکسیم
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تکسیم گونن
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

مین او
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

امی
بی اوغلو
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

گرین پارک تکسیم
تکسیم
کیفیت TOP **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

کناک
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

نوا پلازا کریستال
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

فور ساید شیشلی
شیشلی
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

اسپیناس
تکسیم
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

آوانتگارد شیشلی
شیشلی
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

بیانچو
پرا
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تکسیم لانگ
بی اوغلو
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

نوا پلازا پارک
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

نووا پلازا اسکور
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

ملاس شیشلی
شیشلی
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

موکارناس
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

د نست
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

کرون پلازا هاربیه
هاربیه
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تولیپ سیتی
پرا
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

تولیپ پرا
بی اوغلو
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

پرا رز
بی اوغلو
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

گرند دنیز
آکسارای
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

سولو
دلاپدره
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

اوریلا
بی اوغلو
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

د پارما
تکسیم
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

د پیک
پرا
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB