تور تهران آنکارا
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت-بیمه طرح اقتصادی با پوشش کرونا-اقامت در هتل با صبحانه به تعداد شب های رزرو شده
مدارک مورد نیاز
همراه داشتن گذرنامه با 7 ماه اعتبار الزامی میباشد همراه داشتن کارت واکسن دیجیتالی و لاتین با حداقل دو دوز واکسن
توضیح تور
درصورت رزرو اتاق سینگل و سفربدون همراه مبلغ 25 دلار به نرخ پکیج بابت مابه التفاوت ترانسفر اضافه می گردد. نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میگردد مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد کنترل اعتبار پاسپورت مسافر به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد پرداخت 50 % مبلغ هنگام ثبت نام الزامی میباشد هتل ها بصورت on request بوده و رزرو درصورت تایید کانترمربوطه قطعی می باشد.


پانکارا
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

ویندهام
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

میرا پالاس هتل
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

کلاس هتل
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

سوییت
CITY CENTER
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

گلد
CITY CENTER
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

اونیکس
CITY CENTER
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

لطیف اوغلو
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

ایتاپ بولوار
CITY CENTER
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

دفنه
CITY CENTER
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

دمونتی
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

پواینت
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

مووینیک پیک
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

سی کی فارابی
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

سون دیپ
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

بست وسترن 2000
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

متروپولیتن
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

هالیدی این چوکورامبار
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

شرایتون
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

هیلتونسا
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

لاتانیا
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

دمورا
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

میداس
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

لوگال
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

گرین پارک
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

گرند آنکارا
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

آی سی کاله
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

دیوان
CITY CENTER
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

اکسیدنتال
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

نیزا پارک
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

لیماک آمباسادور
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

د وینگز نوا پالاس
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

جیناه
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

بست
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

الیت پالاس
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

رویال سوییت
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

بایندیر
CITY CENTER
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

یو کی آنکارا
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB

بیزینس پارک
CITY CENTER
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس BB